Wednesday, August 7, 2013

'உண்மை வலம்': நோன்புப் பெருநாள் வாழ்த்துக்கள்

'உண்மை வலம்'; தனது வாசகர்கள் அனைவருக்கும் நோன்புப் பெருநாள் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்வதில் மகிழ்ச்சியடைகின்றது.

யா அல்லாஹ் எமது நோன்புகளையும் நல்லமல்களையும் ஏற்றுக் கொள்வாயாக!
யா அல்லாஹ் எம்மனைவரையும் நரத்திலிருந்து பாதுகாத்தருள்வாயாக!


No comments: